Privacy

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  SYNTRIUM NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 

  Verwerkingsdoeleinden

  SYNTRIUM NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

  Rechtsgrond(en) van de verwerking

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de SYNTRIUM NV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met SYNTRIUM NV verbonden zijn of met enige andere partner van SYNTRIUM NV; 

  SYNTRIUM NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@syntrium.eu;

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  Het gebruik van “cookies”.

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 


  Cookie declaration last updated on 27/01/2020:

  Necessary (2)

  Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

  NameProviderPurposeExpiryType
  CookieConsentsyntrium.euStores the user's cookie consent state for the current domain1 yearHTTP Cookie
  PHPSESSIDsyntrium.euPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie

  Statistics (3)

  Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

  NameProviderPurposeExpiryType
  _gasyntrium.euRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yearsHTTP Cookie
  _gatsyntrium.euUsed by Google Analytics to throttle request rate1 dayHTTP Cookie
  _gidsyntrium.euRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dayHTTP Cookie
  Logo

  Partner van IFS en Novacura

  Lid van BEMAS en VOKA